Hur mycket kostar det att parkera fel?

Beloppet på kontrollavgiften varierar men sätts normalt efter den allmänt rådande nivån som gäller i din kommun.

Inom Umeå kommun är nedan angivna avgifter vedertagna

Kontrollavgift om 450kr tas ut om du parkerar:

- längre tid än tillåten/betald parkeringstid

- utan att erlägga avgift

- med ej synlig/läsbar parkeringsbiljett  

Kontrollavgift om 650kr tas ut om du parkerar:

 - utanför markerad plats

- utan synligt parkeringstillstånd

- utan giltigt parkeringstillstånd

- i parkeringsplats för besökande

- i förhyrd/reserverad plats

- på plats reserverad för visst fordonsslag

- på ett p-förbud

- i zoner med p-förbud

Kontrollavgift om 900kr tas ut om du parkerar:

- utan särskilt p-tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade

- på gångbana

- mot färdriktningen

- på övergångsställe eller inom 10 m framför övergångsställe

- i korsning eller inom 10 m från korsning

Vad är vad?

Det finns lite olika benämningar på "parkeringsböter" och de utfärdas efter olika överträdelser. 
Du har följande överträdelser som kan resultera i en kontrollavgift:

Felparkering:
Om du parkerar felaktigt eller t.ex utan att erlägga parkeringsavgift blir du vid en kontroll rapporterad av vår övervakningspersonal.

Parkeringsanmärkningar:
Vid överträdelser på gatumark utfärdas en parkeringsanmärkning. Har du något att invända mot en parkeringsanmärkning du fått kan du begära rättelse hos Polismyndigheten i din kommun. Observera dock att förfallodatum på boten skall respekteras.

Om du får rättelse betalas pengarna tillbaka.

Kontrollavgifter:
Vid överträdelser på tomtmark utfärdas en kontrollavgift. Den kan tomtägaren själv utfärda och det är bara att betala.

Transportstyrelsen tillhandahåller ytterligare information om vad som gäller vid parkering av fordon HÄR