privat
företag
Image

CCL Parkering - det miljövänliga parkeringsbolaget

Vi värnar om miljön och vår fordonspark består därav uteslutande av eldrivna fordon i syfte att minimera hälsoskadliga emissioner och minska onödigt buller.
Vi vill vara en sammarbetspartner som skapar goda relationer mellan de som upplåter parkeringsytorna och de som nyttjar detsamma.