CCL Parkering - det miljövänliga parkeringsbolaget

 

Vi värnar om miljön och vår fordonspark består därav uteslutande av eldrivna fordon
i syfte att minimera hälsoskadliga emissioner och minska onödigt buller.

Vi vill vara en sammarbetspartner som skapar goda relationer mellan de som
upplåter parkeringsytorna och de som nyttjar desamma.